Plastische operaties

 

Neuscorrecties

Neuscorrecties nemen in de plastische chirurgie een bijzondere plaats in. Overweegt u een neuscorrectie dan is goede voorlichting belangrijk. Heeft u zich gewend tot een chirurg met de vraag over uw neusprobleem, en bekruipt u het gevoel dat u geen goede voorlichting kreeg, consulteer dan een andere chirurg of KNO arts voor een second opinion.

Vertrouwen in uw chirurg is belangrijk. Het kan zijn dat het probleem van de neus al sinds uw puberteit bestaat, en dat betekent dat het een emotioneel beladen onderwerp is. U wilt dan goed begrepen worden voordat de neuscorrectie plaats vindt.

De afgelopen jaren is de computer in het voorlichtingstraject een belangrijk hulpmiddel geworden bij neuscorrecties. Met behulp van foto’s is duidelijk te maken hoe u uw neus zou willen hebben. Met behulp van een profielanalyse kan bekeken worden of er harmonie van het gelaat bestaat, voordat u tot een neuscorrectie besluit. Soms kan er sprake zijn van een teruggetrokken kin of van een onderkin wat uw profiel danig kan verstoren. Dan kan bijvoorbeeld behalve een neusoperatie ook een verandering daaraan uitkomst bieden.

Ervaring in de neuschirurgie

Dit is een belangrijk gegeven voor u gezien de ingewikkeldheid van de anatomie van de neus. Zelf heb ik meer dan 6.000 neusoperaties verricht waarvan de meeste cosmetische ingrepen waren. Dan heb je een feeling voor de neus ontwikkeld en moet het wel heel gek lopen wanneer er iets mislukt.

Complicaties en risico's

Complicaties kunnen bij elke operatie optreden, zowel bij routine operaties als bij bijzondere ingrepen. Een ontsteking, een bloeding, een abnormale zwelling of een allergische reactie zijn voorbeelden van een complicatie van algemene aard. Verder geldt: Hoe meer ervaring een chirurg heeft in neuschirurgie des te kleiner het risico is dat er iets misloopt. Het grootste risico bij neusoperaties is dat u teleurgesteld raakt in het uiteindelijke resultaat.

Er zijn tevens grote individuele verschillen: het is moeilijk om een spitse neus te maken bij iemand met een negroïde huid. Bij sommige neuzen kan het kraakbeen zo fragiel zijn dat het beoogde resultaat niet haalbaar is.

Kortom, goede communicatie met je behandelend arts is dus van groot belang!

Endonasale techniek (via de neusgaten)

Van oudsher wordt getracht in de plastische chirurgie littekens te vermijden. Bij operaties van de neus mogen wij van geluk spreken dat er twee neusgaten bestaan, waardoorheen geopereerd kan worden zonder zichtbare littekens achter te laten. Mooier kan het niet! Deze endonasale techniek heeft sterke voorkeur in plastische operaties van de neus.

Open techniek

Bij de zogenaamde open techniek echter wordt een snede tussen de beide neusgaten aangebracht, zodanig dat de huid daarna omhoog geschoven wordt zodat het operatieterrein beter overzien kan worden. Helaas blijkt het volgende. In niet- ervaren handen ontstaat later gemakkelijk een lelijk en moeilijk te corrigeren litteken. Bovendien blijkt in de praktijk dat deze uitgebreide chirurgie van de delicate neuspunt - tenzij vakkundig uitgevoerd - desastreus kan uitpakken voor het uiteindelijke resultaat.
** een dergelijk litteken is vermijdbaar indien geopereerd wordt via de gesloten techniek.

36 JAAR
ERVARING

OOK SEDATIE
MOGELIJK

GEEN
WACHTTIJDEN

ZONDER ZICHTBAAR LITTEKEN

Wilt u een afspraak of heeft u een vraag?
Neem vrijblijvend contact op.
 

“Mijn neus is zo natuurlijk gecorrigeerd dat niemand het in het eerste op zicht ziet„

—Een ervaring van S.N.
Al sinds mijn puberteit heb ik een neuscorrectie overwogen maar nooit gedurfd om deze stap te nemen omdat ik niet zo goed tegen veranderingen kan en een neuscorrectie verandert iets in je uiterlijk, dus elke dag zichtbaar. Uiteindelijk toch begonnen met het inwinnen van informatie. Zo ben ik bij verschillende chirurgen op afspraak geweest en mij goed laten informeren. De reden dat ik voor dr J. De Jong heb gekozen is vanwege zijn jarenlange ervaring en de wijze van opereren, Endonasal. Ik zag zijn werk en merkte al heel snel dat hij geen onnatuurlijke neuzen creeert. Dr De Jong zei zelfs dat niemand het zou merken, zo natuurlijk.

LEES ANDERE ERVARINGEN